1. حسین کارشکی , معصومه ذبیحی , سمیه حاتمی کیا , فاطمه حیدریان شهری , نقش میانجیگری جهت گیری هدفی در رابطه معنویت و خود کارآمدی با امیدواری دانشجویان: آزمون یک مدل ساختاری , پژوهش در دین و سلامت , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۱-۱۸
 2. سمیرا سلیمانی , عطا تهران چی , حسین کارشکی , اعتباریابی و تحلیل عاملی سیاهه رواندرمانی مثبت (فرم 3 عاملی) در جمعیت ایرانی , پژوهش در سلامت روانشناختی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۸۳-۹۴
 3. مجید حسین آبادی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حسین کارشکی , مرتضی مدرس قروی , آشفتگی های خودشیفتگی بستری برای مشکلات تنظیم هیجانی و رفتارهای خودتخریب گر در بیماران ملانکولیک: ارزیابی روانکاوانه ی افسانه نارسیس , Practice in Clinical Psychology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۱-۱۶
 4. یاسر گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , ارائه مدل عِلّی درگیری و خودمختاری پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: با نقش واسطه‌ای معنای تحصیلی , پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۹-۲۲
 5. مسعود مقدس زاده بزاز , جواد صالحی فدردی , حسین کارشکی , جان پارکینسون , ﻧﻘﺶ ﭘﺮدازشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ رژﯾﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن , روانشناسی شناختی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱-۱۴
 6. طیبه خونیکی درمیان , رضوان حسین قلی زاده , حسین کارشکی , نقش واسط انگیزش، نگرش و هنجارهای ذهنی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش دبیران دوره دوم متوسطه , تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵
 7. فاطمه ناصری , حسین کارشکی , نقش میانجی گرایانه بی‌انگیزگی در رابطه باورهای انگیزشی، پیشرفت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی , آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱۶۳-۱۷۴
 8. حسین کارشکی , نسرین محمدتقی زاده , محمدصادق میری , رابطه اسنادهای علی با اضطراب امتحان با توجه به نقش میانجی اهداف پیشرفت , پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱-۱۷
 9. مهدی حسین پناه , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , حسین کارشکی , ارزیابی میزان هم خوانی برنامه های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی های پژوهشی , مطالعات برنامه درسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۴۱-۱۶۴
 10. فاطمه غلامی بورنگ , بهروز مهرام , حسین کارشکی , ساخت و اعتباریابی مقیاس اضطراب از پژوهش برای دانشجویان , روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۷۶-۹۱
 11. مهدی حسین پناه , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , حسین کارشکی , طراحی مدل شایستگی های پژوهشی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی ایران , نظریه و عمل در برنامه درسی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۵۵-۱۹۴
 12. سمانه غلباش قره بلاغی اینالو , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , مولفه ها و نشانگرهای همکاری های علمی پژوهشگران: طراحی و تعیین ساختار عاملی , مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۴۳-۱۸۵
 13. حسین کارشکی , محمد کوهی , آهنی زهرا , رواسازی مقیاس هیجان‌های معلم در مدارس ابتدایی شهر مشهد , اندازه گیری تربیتی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۷۱-۲۰۰
 14. فاطمه ارفع بلوچی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , حمید ناصریان حاجی آبادی , سیداحسان افشاری زاده , ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد براساس نظریه خودتعیین‌گری , رویکردهای نوین آموزشی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۷-۴۴
 15. هوشنگ گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , آزمون روابط ساختاری بین خودکارآمدی پژوهشی، عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی دانشگاه با عملکرد آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی , پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۲۷-۴۸
 16. زینب شیرزاد , بهروز مهرام , حسین کارشکی , ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه پژوهشی برای دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد , اندازه گیری تربیتی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۲۰-۴۰
 17. محسن حیدرزاده , بهروز مهرام , حسین کارشکی , نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنان , مطالعات آموزش و یادگیری , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۵۰-۶۸
 18. حسین کارشکی , سمانه غلباش قره بلاغی اینالو , یونس طاطاری , نقش ادراک از محیط یادگیری ساختن گرا بر مؤلفه‌های اهداف پیشرفت دانشجویان , رویکردهای نوین آموزشی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱-۲۰
 19. زهرا ناوی , رضوان حسین قلی زاده , مجتبی بذرافشان مقدم , حسین کارشکی , نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش بینی تعهد سازمانی آنان , مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۴۳-۱۶۲
 20. یونس طاطاری , بهروز مهرام , حسین کارشکی , بررسی وضعیت ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت برنامه های درسی در دانشگاه فردوسی مشهد , پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۳۰-۶۱
 21. فرح هاشمی , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده های طلاق و عادی , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۲۴-۴۳
 22. سمیه رحیمی احمدآبادی , آریا حجازی , حمید عطاران , ابولفضل رحیمی , لاله کوهستانی , حسین کارشکی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و نقش جنسی افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی (دیسفوریای جنسیتی) با افراد عادی , پزشکی قانونی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۶۷-۷۵
 23. سیده سلیل ضیائی , فریبا زرانی , فرشته موتابی , حسین کارشکی , شهریار شهیدی , ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه رفتارهای اجتماعی انتظاری , تحقیقات علوم رفتاری , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱-۱۱
 24. ریحانه یوسفی پور , سیدعلی کیمیایی , حسین کارشکی , نقش تعهد مذهبی و سبک دلبستگی بزرگسالان در کیفیت روابط زناشویی با میانجی گری متغیر سبک دلبستگی در زوج های تازه مزدوج , علوم انسانی اسلامی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۵۸-۶۸
 25. رحیم شالیان , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح , محمود سعیدی رضوانی , پویش استلزامات تحولی-تعاملی در آموزش دانش آموزان آسیب دیدهشنوایی , روانشناسی افراد استثنایی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱-۱۷
 26. زکیه عادلی پور , علی جوادی , حسین کارشکی , رواسازی و انطباق یابی مقیاس خودباوری های مربوط به اضطراب اجتماعی (SBSA) , روان شناسی بالینی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱-۱۲
 27. احمد رجبی باغدار , بهروز مهرام , حسین کارشکی , مرتضی کرمی , جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها , مطالعات روان شناسی تربیتی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۷۱-۹۴
 28. زهرا فیروزی , مرتضی کرمی , محمود سعیدی رضوانی , حسین کارشکی , مقایسە اثربخشی مدلهای طراحی آموزشی سازنده گرا (جاناسن) و سیستمی (مریل) در طراحی محیط های یادگیری مسئله محور در آموزش ضمن خدمت معلمان , نظریه و عمل در برنامه درسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۵۳-۷۰
 29. رحیم شالیان , محمود سعیدی رضوانی , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح , تاملی در باب شان الگو در حوزه طراحی برنامه درسی , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۵۳-۱۷۲
 30. بهروز مهرام , یونس طاطاری , حسین کارشکی , بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۹۷-۱۱۳
 31. سمیه رحیمی احمدآبادی , آریا حجازی , حمید عطاران , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , لاله کوهستانی , مقایسه شیوه های فرزندپروری وسلامت روان زوجین نابارور متقاضی فرزندخواندگی با زوجین بدون فرزند , پزشکی قانونی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۵۷-۱۶۶
 32. محبوبه هاشمی جوزدانی , زهرا طبیبی , حسین کارشکی , نقش کنش های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی کودکان , روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۷۵-۸۶
 33. زهرا فیروزی , مرتضی کرمی , محمود سعیدی رضوانی , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی روش دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمان , مطالعات آموزش و یادگیری , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۴۹-۷۰
 34. حسین کارشکی , شهناز احمدی , بهروز مهرام , پیش بینی آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی دانشجویان با توجه به خودکارآمدی پژوهشی , راهبردهای شناختی در یادگیری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۳۹-۵۴
 35. سیده معصومه رضازاده بایگی , فریده نظرزاده رمضانی , حسین کارشکی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه هیجان خواهی و خودتنظیمی در نوجوانان پسر بزه کار و به هنجار شهر مشهد , دانشگاه علوم پزشکی کرمان , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۷۰۵-۷۱۶
 36. سیده سلیل ضیائی , زرانی فاطمه , موتابی فرشته , حسین کارشکی , شهیدی شهریار , ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجویی , اندازه گیری تربیتی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۰۵-۱۲۲
 37. حسین کارشکی , عباس حیدری , جواد ملک زاده , جبیب الله اسماعیلی , زهره محمدزاده تبریزی , مریم حصاری مقدم , حسن حاجی آبادی , فاطمه حاجی آبادی , طراحی و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سنجش عوامل ایجاد کننده ناراحتی در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه , مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۴۷-۵۶
 38. منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلی , مطالعات روان شناختی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۵۱-۷۴
 39. بتول بهرامی , عبدالله بهرامی , علی مشهدی , حسین کارشکی , نقش راهکارهای کنترل شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران سرطانی , دانشکده پزشکی مشهد , دوره ( ۵۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۹۶-۱۰۵
 40. مرضیه حقایقی , حسین کارشکی , ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ادراک دانش‌آموزان از محیط یادگیری سازنده‌گرای اجتماعی , مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۹۱-۱۱۸
 41. حسین کارشکی , حمیده پاک مهر , تبیین گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان بر اساس دیدگاه معرفت شناختی آنان , روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۱۱-۱۲۶
 42. منصوره بختیاری فایندری , مجتبی بذرافشان مقدم , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع های آموزشی صالح آباد در سال تحصیلی 91- 1390 , رهیافتی نو در مدیریت آموزشی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۶۵-۱۸۴
 43. مریم السادات کیافر , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , اثربخشی بازی‌درمانی خانواده محور بر تعامل مادر- فرزند و میزان پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۴-۱۸
 44. حسین کارشکی , سمیه بهمن آبادی , بررسی نقش باورهای خود- کارآمدی و انتظار پژوهشی در علاقه مندی دانشجویان به پژوهش , پژوهش های آموزش و یادگیری , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱-۱۸
 45. هادی تقی زاده , محمدسعید عبدخدائی , حسین کارشکی , نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر مشهد , پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۴۱-۵۸
 46. منصوره بختیاری فایندری , مجتبی بذرافشان مقدم , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران , اندازه گیری تربیتی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۴۳-۶۰
 47. یونس طاطاری , بهروز مهرام , حسین کارشکی , بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مولفه های برنامه درسی در پیش بینی میزان انگیزش پژوهشی آن ها , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۹۷-۱۱۳
 48. حسین کارشکی , مجید پاکدامن , فاطمه قربانی , اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش دبستانی عادی در پیشرفت مهارتهای خود تنظیمی و خواندن دانش‌آموزان پایه اول دبستان , تربیت اسلامی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۳۹-۱۵۱
 49. مریم السادات کیافر , حسین کارشکی , فرح هاشمی , نقش باورهای امید و خوش‌بینی در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد , آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۵۱۷-۵۲۶
 50. افسانه جلوه گر , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح , تأثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مسأله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر , پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۵۵-۱۶۶
 51. سمیه رحیمی احمدآبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش خشم مبتلایان به ضربه سر , پزشکی قانونی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۳۷-۴۷
 52. حسین کارشکی , فاطمه ارفع بلوچی , زینب شیرزاد , رابطه ادراکات کیفیت کلاسی دانش آموزان دختر با نگرش تحصیلی آنان , رویکردهای نوین آموزشی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۷۵-۸۸
 53. حسین کریمی مونقی , اعظم محمدی , امیر رضا صالح مقدم , حسن غلامی , حسین کارشکی , نازنین زمانیان , مقایسه تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی , آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۳۹۳-۴۰۲
 54. حسین کارشکی , حسین مؤمنی مهمویی , بهجت قریشی , مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۰۴-۱۱۴
 55. علی رجائی , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , سیدجواد کریمیان ناری , بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبستانی شهر مشهد , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۸۴-۹۴
 56. حسین کارشکی , علی مشکین یزد , پروانه سودمند , اعتباریابی پرسشنامه استیگما در بیماران روان در بیمارستان ابن سینا مشهد , دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۷۳-۷۹
 57. ابراهیم امیری , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح , اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر سلامت عمومی دانش‌آموزان پسر تک سرپرست مقطع متوسطه , روش ها و مدل های روان شناختی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۳۷-۵۸
 58. حسین کارشکی , فروغ ضیغمی نژاد , هوشنگ گراوند , نقش جهت گیری مذهبی در نگرش نسبت به سالمندان، در دانشجویان رشته های روان شناسی بالینی، الهیات، پزشکی و پرستاری , مطالعات ناتوانی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۴۰-۴۹
 59. حسین کارشکی , ارزیابی ساختار عاملی مقیاس سبکهای عاطفی و رابطه آن با پرخاشگری , تحقیقات علوم رفتاری , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۸۵-۱۹۵
 60. مهدی حاجی شمسائی , حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , آزمون مدل نقش میانجی‌گرانه خودتنظیمی در رابطه‌ی بین جو روانی اجتماعی کلاس و ناسازگاری کلاسی دانش‌آموزان دوره راهنمایی , روان شناسی مدرسه , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۲۱-۳۷
 61. هوشنگ گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , بررسی رابطه ی بین خودکارآمدی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد , آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۴۱-۵۱
 62. هوشنگ گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , نقش محیط آموزشی- پژوهشی و عوامل اجتماعی دانشگاه بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد , مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی یزد , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۳۲-۴۶
 63. اکرم خوارزمی , حسین کارشکی , مهدی مشکی , نقش ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی و باورهای شناختی در انگیزه درونی دانشجویان دوره‌های یادگیری الکترونیکی , مدیا-دانشگاهی یادگیری الکترونیکی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۹-۱۷
 64. زهرا فیروزی , مرتضی کرمی , حسین کارشکی , محمود سعیدی رضوانی , تاثیر کاربست الگوی جاناسن در یادگیری مبتنی بر مساله بر نگرش، رضایت و یادگیری در برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۳۶-۵۲
 65. علی برائی , بهروز مهرام , حسین کارشکی , جایگاه حل مساله در تمرین های کتاب های درسی علوم ابتدایی , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱-۱۰
 66. عباس عرب , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان:مطالعة تطبیقی دانشگاه های دولتی با غیردولتی مشهد , ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۶۱-۱۰۱
 67. حسین کارشکی , بررسی ساختار عاملی جهت گیری های هدفی پیشرفت دانشجویان با تاکید بر جهت گیری دینی , مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱۱-۳۲
 68. رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , نقش تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با میانجی گری استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در کیفیت زندگی بیماران قلبی , دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۴۴۹-۴۵۹
 69. منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , آزمون الگوی علّی نقش عوامل شناختی اجتماعی موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دکتری , آموزش عالی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۵۹-۸۳
 70. حسین کارشکی , حسین جعفری ثانی , فاطمه ارفع بلوچی , ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۰۳-۱۱۵
 71. مصطفی عطاردی , حسین کارشکی , نقش ابعاد کمال گرایی و جهت گیری هدف در پیش بینی خودتنظیمی دانشجویان , دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۰۱-۱۰۹
 72. اعظم فتحی , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , سبک مدیریت عبور از مانع و رابطه آن با اثربخشی سازمان , پژوهش نامه مدیریت تحول , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۶۸-۸۸
 73. منیره صالحی , حسین کارشکی , آزمون الگوی نقش مولفه های ادراکات کیفیت کلاسی در مولفه های ناسازگاری دانش آموزان دختر دبیرستانهای مشهد , روان شناسی مدرسه , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۹۲-۱۱۰
 74. بی بی مریم سالاری , حسین کارشکی , محمدسعید عبدخدائی , نقش ادراک والدینی و انگیزش درونی بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان , مطالعات آموزش و یادگیری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۴۷-۶۴
 75. حسین کارشکی , سمیه بهمن آبادی , ارزیابی مؤلفه ها و ساختار عاملی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی , پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۹۱-۱۱۴
 76. مهدی حاجی شمسائی , حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر , پژوهش در نظام های آموزشی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱-۱۸
 77. سارا یزدان بخش , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , حسین کارشکی , آرش دوراندیش , شناسایی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۷۱-۱۰۰
 78. محمود خدیوی , عباس عرب , حسینعلی کوهستانی , حسین کارشکی , امکان‌سنجی اجرای مدیریت عملکرد براساس مدل بالدریج در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390 , رهبری و مدیریت آموزشی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۲۷-۵۳
 79. افسانه جلوه گر , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح , تاثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مساله کودکان پیش دبستانی , پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۱۶-۱۳۶
 80. سیداحسان افشاری زاده , حسین کارشکی , حمید ناصریان حاجی آبادی , بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش-آموزان دبستانی شهر تهران , روش ها و مدل های روان شناختی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۵۳-۶۶
 81. سمیه رحیمی احمدآبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتلایان به ضربه سر , روان شناسی سلامت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۲۳-۳۳
 82. حسین کارشکی , سمیه بهمن آبادی , فاطمه بلوچ زاده , تعیین نقش اهداف پیشرفت در میانجی‌گری رابطه ساختار ارزشیابی کلاسی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان: یک مطالعه توصیفی , آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۱۲۳-۱۳۳
 83. علی غنائی چمن آباد , حسین کارشکی , تاثیر آموزش حرکات موزون ورزشی بر هوش و رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی , افق دانش , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۲۰۲۳-۲۰۷
 84. حسین کارشکی , هوشنگ گراوند , آزمون ساختارعاملی یادگیری خود راهبری در دانشجویان و ارتباط آن با انگیزش تحصیلی , پژوهش های کاربردی روانشناختی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۵۹-۷۴
 85. مهدی محمدآقائی , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , ارزیابی گزارش های اقدام پژوهی: بازشناسی مقوله ها و شاخص ها , پژوهش های کاربردی روانشناختی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۴۱-۱۵۴
 86. حمیده پاک مهر , حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , حسین کارشکی , نقش کیفیت تدریس اساتید و مولفه های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت ها و چالش های برنامه درسی در آموزش عالی , مطالعات روان شناسی تربیتی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۷-۳۹
 87. محمد اکبری بورنگ , حسین جعفری ثانی , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران براساس جهت گیریهای برنامه درسی و تجربه مدرسان , پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۷۵-۹۷
 88. اکرم خوارزمی , حسین کارشکی , محمدسعید عبدخدائی , نقش نیازهای اساسی خود تعیین‌گری، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی با میانجی‌گری انگیزش درونی و رضایت , مطالعات آموزش و یادگیری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱-۲۰
 89. منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , حسین کریمی مونقی , اعتباریابی مقیاس خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای علوم پزشکی و فردوسی مشهد , آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۳۹۶-۴۰۹
 90. محمد اکبری بورنگ , حسین جعفری ثانی , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , بررسی جهت‌گیری‌های برنامه درسی استادان : نقش جنسیت ، مرتبه علمی و نحوه ارایه آموزش ( مجازی،حضوری) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد , آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۲۱۰-۲۱۹
 91. رحیم حبیبی , حسین کارشکی , علی دشتگرد , عباس حیدری , علی طلایی , رواسازی و تعیین پایایی پرسشنامه خودکارآمدی ترک اعتیاد برامسون , تحقیقات نظام سلامت-حکیم , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۵۳-۵۹
 92. سعید مرتضوی , سیما ساغروانی , حسین کارشکی , تاثیر تنظیم هیجانات و گرایش به کار به عنوان ارزش بر فرسودگی هیجانی کارکنان , مدیریت در دانشگاه اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۹۹-۱۲۱
 93. اعظم تجری , حسین کارشکی , محمدسعید عبدخدائی , جهتگیری هدفی و خودتنظیمی دانشجویان شهر مشهد: نقش ماهیت تکلیف و جنسیت , پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۰۵-۱۲۲
 94. رضا سلطانی شال , حسین کارشکی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , حسین بافنده , بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه کیفیت زندگی در مدرسه در مدارس شهر مشهد , دانشگاه علوم پزشکی کرمان , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۷۹-۹۳
 95. حسین کارشکی , حمیده پاک مهر , رابطه باورهای خودکارآمدی، فراشناختی و تفکر انتقادی با سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی , تحقیقات نظام سلامت-حکیم , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۸۰-۱۸۷
 96. علی غنائی چمن آباد , حسین کارشکی , تاثیر حرکات موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان پیش دبستانی , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱۶۷-۱۷۸
 97. حسین کارشکی , منیره صالحی , ادراکات کلاسی و یادگیری خودتنظیمی: مقایسه دانشجویان جدید و سال آخر دانشگاه , روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۵۳-۷۰
 98. حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , غلام حیدر اختراعی طوسی , مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱۰۵-۱۱۸
 99. رضا سلطانی شال , سید موسی کافی , ایرج صالحی , حسین کارشکی , سجاد رضایی , بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان , دانشگاه علوم پزشکی گیلان , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۲۵-۳۵
 100. حسین کارشکی , سید علینقی خرازی , جواد اژه ای , سید محمود قاضی طباطبایی , رابطه ادراکات محیطی خانوادگی، باورهای انگیزشی و یادگیری خودتنظیمی , روانشناسی , دوره ( ۵۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴, صفحه ۱۹۰-۲۰۵
 101. سید علینقی خرازی , حسین کارشکی , بررسی رابطه مولفه های ادراکات والدین با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی , تازه های علوم شناختی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۴۹-۵۵
 102. حسین کارشکی , سید علینقی خرازی , سید محمود قاضی طباطبائی , بررسی رابطه ادراکات محیطی مدرسه ای و اهداف پیشرفت , مطالعات تربیتی و روانشناسی , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۷۹-۹۳
 103. حسین کارشکی , نقش اهداف پیشرفت در مولفه های یادگیری خودتنظیمی , تازه های علوم شناختی , دوره ( ۳۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷, صفحه ۱۳-۲۱
 104. سید علینقی خرازی , جواد اژه ای , سید محمود قاضی طباطبایی , حسین کارشکی , بررسی رابطه اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی , روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران , دوره ( ۳۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷, صفحه ۶۹-۸۷
 105. حسین کارشکی , مقایسه دیدگاه اسلام و فروم در باب انسان , سروش اندیشه , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۳, صفحه ۷۸-۱۰۳
 106. حسین کارشکی , تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر در ک مطلب دانش آموزان , روانشناسی , دوره ( ۵۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۱, صفحه ۱-۱۵